Natuurwerkdag

Het Mastbos is een van de oudste Staatsbossen van Nederland. Het grenst direct aan de zuidrand van Breda (Noord-Brabant). Het is een bosgebied met heide, grasland en open plekken met vijvers en vennetjes. Naast een rijke cultuurhistorie heeft het bos ook een heel divers karakter. Aan de grens met Breda is het nog een echt stadsbos. Meer naar het zuiden is er de rust van de heide. In het bos ligt een voormalig beekdal waar zich ooit vennen ontwikkelden waar eeuwen geleden zelfs turf werd gewonnen. Rond 1900 zijn de vennen drooggelegd door het aanleggen van een groot aantal ontwateringsgreppels en het ophogen van de laagten. Sinds enkele jaren wordt hard gewerkt aan het herstel van natuur. In het Mastbos ligt een voormalige defensieterrein dat sinds 2000 beheert door Staatsbosbeheer. Dit gebied, bekend als De Kogelvanger is niet toegankelijk voor het publiek.

Werkzaamheden

Tijdens de werkdag verwijderen we de jonge opslag die het karakter van het gebied bedreigen. Voor een deel is daar licht handgereedschap voor nodig als trekzaag of takkenschaar. de rest is het echte handwerk! Alle helpende handen zijn welkom! Ook kinderen hebben voldoende te doen! Het gebied is normaal gesproken niet toegankelijk voor publiek. Dit is dé mogelijkheid om het gebied te bezoeken! LUNCH EN WERKHANDSCHOENEN ZELF MEEBRENGEN!! De exacte verzamelplaats laten wij u in de week voorafgaand aan de dag weten! Laat dus uw emailadres achter!

Wanneer

zaterdag 6 november 2010
09.30 uur

Locatie

SBB parkeerplaats
Goudbergseweg
Breda
www.ivn-markendonge.nl

Suggestie

Heeft u een suggestie voor deze en/of een andere pagina? Vul dan het suggestieformulier in.