Asterdplas

De Asterdplas is een recreatieplas in de Haagse Beemden ten noorden van Breda. U kunt hier surfen, zeilen en recreëren. Er is een strand met ligweiden van gras aanwezig. Om gezondheidsredenen is het op het moment niet toegestaan te zwemmen in de Asterdplas.

Adres

Asterd
Breda

Suggestie

Heeft u een suggestie voor deze en/of een andere pagina? Vul dan het suggestieformulier in.